בקשה לדחיית דיון ותגובת המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל

דף הבית >> חדשות ואירועים >> בקשה לדחיית דיון ותגובת המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל
היום, 27/12/2017 אמור להיערך דיון בבג"ץ בעניין העתירה של מלר"ז לקביעת סף קרינה אחיד במדינת ישראל. 
למרות הבקשה של נציגי המדינה לדחיות חוזרות ונשנות, מלר"ז עומדת איתנה בהגנתה על איכות החיים של 
תושבי המדינה וצמצום קרינת החשמל המסוכנת.

לפניכם בקשת המדינה לדחיית הדיון:

 
תגובת מלר"ז לנושא :

לאור הנימוקים שפורטו בתגובתנו מיום 18.9.2016 (המצורפת בזאת) אשר תקפים וחלים ביתר שאת לאור החדשיים הנוספים שחלפו ודבר לא נעשה, לא נוכל, עם כל הסימפטיה, להסכים לבקשה למתן ארכה.

התוצאה לפיה ממשיכים אזרחי המדינה להיחשף לכמויות גדולות של קרינה המסכנת את בריאותם בהיעדר ספים מחייבים, מחד גיסא, ובו המדינה דוחה פעם אחר פעם הגשת תגובותיה לעתירה שהוגשה לפני כשנה כדי לקיים מגעים עם חברת החשמל (שלה אינטרס כלכלי לקבוע ספים גבוהים ומסוכנים יותר), מאידך גיסא, אינה מתקבלת על הדעת.

לאור האמור, מתנגדת העותרת למתן אורכה ומבקשת כי ייקבע מועד לדיון דחוף בעתירה.

  

עקבו אחרינו

 
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com