השפעות החשיפה לקרינה ממקורות חשמל

דף הבית >> קרינה >> בדיקות קרינת חשמל >> השפעות החשיפה לקרינה ממקורות חשמל
 
כיצד משפיעה עלינו קרינה ממקורות חשמל? 

זרם החשמל עובר בגלים ארוכים מאוד. השימוש הנעשה ברשת החשמל בבית, במשרד ובעבודה יוצר שדות מגנטיים. רמת החשיפה לשדות המגנטיים של רשת החשמל תלויה בשלושה גורמים: עוצמת הזרם החשמלי, הקרבה לזרם, ומשך הזמן של הקרבה לזרם.

המלצות הוועדה הבינלאומית המקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת (ICNIRP) מגבילות את החשיפה לאלף מיליגאוס למשך דקות אחדות. מאחר שאין הוכחה ברורה לנזק, לא נקבעה מגבלה נוספת שמתייחסת למצבים בהם יש חשיפה קבועה למקור של שדה מגנטי בעוצמה נמוכה.

עד שנת 2005 עמד סף החשיפה המומלץ על 10 מיליגאוס. במועד מאוחר יותר, בעקבות פרסום דוח ועדת המומחים, בוטל סף זה. כאמור, כיום אין תקן בנושא זה, אך קיימת הוראת שעה של המשרד להגנת הסביבה, הממליצה על סף חשיפה שאינו עולה על 2 מיליגאוס ממוצע ליממה למשך שנה.

עמדת משרד הבריאות היא רמת חשיפה מרבית מותרת של 4 מיליגאוס במצב של חשיפה רצופה וממושכת, ושל 2,000 מיליגאוס לגבי חשיפה קצרת מועד. בהתאם לכך הוראת השעה של המשרד להגנת הסביבה היא סף חשיפה שאינו עולה על 2 מיליגאוס ממוצע ליממה למשך שנה, או 4 מיליגאוס ממוצע ביום בו החשיפה היא הגבוהה ביותר.
 
קרדיט: Zonk43, ויקיפדיה
עוד קובע משרד הבריאות כי חשיפה של אדם בדירת מגורים, מוסד חינוך, מוסד לקשישים, בית חולים, משרד או שטח ציבורי פתוח המשמש כגן משחקים, תחשב כחשיפה רצופה וממושכת, ללא קשר למשך זמן החשיפה היומי או השבועי.
מתקני חשמל - גורם אפשרי לסרטן    
ארגון הבריאות העולמי סיווג את רשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם מסרטן אפשרי. בדרגת הסיכון הזו נמצאים מעל 230 חומרים ותערובות כמו עופרת, גזים שנפלטים ממנוע בנזין ואף שתיית קפה. סיווג לדרגה השלישית מצריך, לשם זהירות מונעת, קביעת גבול לחשיפה המרבית המותרת הן מבחינת העוצמה והן מבחינת משך הזמן.
הוועדה הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) קבעה בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 4 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן" (cacinogenic possible) ונקבע ערך של 2 מיליגאוס כחסר סיכון לאדם.

בדיקה מוקדמת עשויה למנוע בעיות עתידיות

אנו יודעים על מקרים רבים בהם נמצאו חריגות מסיפי הקרינה המומלצים ובעקבות כך ננקטו פעולות מידיות לתיקון המצב. בכל מקרה ועל כל פנים, תמיד עדיף להקדים תרופה למכה ולבדוק מראש כי אתם חיים בסביבה בטוחה לכם ולילדיכם. 

בכל מקרה בו יש חשש, ולו הקל שבקלים, לחריגה מסיפי הקרינה המומלצים או שמתקן חשמלי נמצא בקירוב ואתם חוששים כי החשיפה אליו עשויה להשפיע ולהית בעלת השלכות שליליות - צרו עמנו קשר להתייעצות מידית ולהזמנת בדיקת קרינה על ידי מודד מוסמך. 

עקבו אחרינו

 
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com