חפש
- מלר"ז (ע"ר)
המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל 
phone3, phone, contact, telephone, support, call
03-5250038
דף הבית >> קרינה >> מהי קרינה סלולרית ומהם מוקדי ניטור הקרינה של מלר"ז?
בשנים האחרונות התפתח תחום התקשורת הסלולרית בקצב מסחרר. ההאצה בתחום זה ניכרת בכך שכיום יש במדינת ישראל יותר מ-8,000,000 מכשירי טלפון סלולריים! לכל אזרח כמעט יש לפחות טלפון סלולרי אחד, ולחלק נכבד מהאזרחים יש יותר ממכשיר אחד. על מנת לקיים את התקשורת בין מכשירי הטלפון הסלולרים, צריך להקים מוקדים סלולרים, המתווכים בין מכשיר טלפון אחד למשנהו.
 
בישראל, כיום, יש כ-8,000 מוקדים סלולריים הפזורים ברחבי המדינה שבהם מותקנות כ-20,000 אנטנות, ועוד מוקדים זעירים הנמצאים בתוך אזורי משרדים גדולים, קניונים ובמקומות אחרים בהם יש צרכני תקשורת סלולרית רבים. ככל שטכנולוגיות השידור מפותחות יותר ושירותים נוספים, בנוסף לשיחת טלפון פשוטה, מועברים באמצעות המכשיר הסלולרי (העברת תמונות, הודעות SMS, שימוש באינטרנט ועוד) - יש צורך להגדיל את מספר האנטנות הסלולריות ואף לצופפן. על פי הידע הקיים כיום והמלצת המשרד להגנת הסביבה, ככל שכמות האנטנות רבה יותר, כך פוחתת עוצמת הקרינה.

מהי קרינה סלולרית ומהם מוקדי ניטור הקרינה של מלר"ז?

קרינה סלולרית
קרדיט: CostaPPPR, ויקיפדיה
עד לא מזמן לא היה גוף ציבורי, בלתי תלוי, שנטל על עצמו את נושא הניטור והמעקב אחר רמות הקרינה הנפלטות מהאנטנות הסלולריות וממקורות חשמל. עמותת מלר"ז, כארגון ציבורי, נטלה על עצמה את האחריות לטיפול בנושא בדיקות הקרינה, ולשם כך הקימה מוקד ארצי לניטור קרינה סביבתי, שמטרתו לבצע באופן בלתי תלוי בדיקה ומעקב אחר רמות הקרינה הנפלטות מכל המוקדים הסלולריים ברחבי הארץ. מטבע הדברים פועלת מלר"ז הן מול פורום החברות הסלולריות – הגוף המממן, והן מול המשרד להגנת הסביבה – הגוף המקצועי המנחה את פעולותיה. מוסכם על חברות הסלולר כי בכל אתר שבו תתגלה חריגה ולו הקלה ביותר – חריגה זו תתוקן לאלתר על ידי החברות.
 
מקצוענות ושקיפות בבדיקות הקרינה  
מלר"ז מחזיקה במכשירי מדידה ניידים לניטור נקודתי המופעלים על ידי מודדי קרינה. נתוני המדידה הידניים נרשמים בדוחות ומפורסמים באתר האינטרנט לידיעת הציבור. כמו כן מפעילה מלר"ז תחנות מדידה אוטומטיות נייחות המבצעות ניטור רציף לפרקי זמן ממושכים, כאשר משך זמן הצבת התחנות נקבע על פי שיקולים מקצועיים. נתוני התחנות הנייחות מועברים באופן רציף וישיר באיזור מיוחד אתר האינטרנט שלנו בו הם מוצגים בשקיפות מלאה לידיעת הציבור ולביקורתו.
 
מלר"ז היא הארגון הציבורי היחידי בישראל המבצע את הבדיקות על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. המדידות נערכות כשמכשיר המדידה מקובע על ידי חצובת עץ במטרה למנוע כל השפעה שעשויה להגיע מגוף המודד, ועלולה לעוות את תוצאות המדידה.
 
לרשות הפונים למלר"ז עומד מוקד טלפוני שמספרו 03-5250038, ובאמצעותו נענות הבקשות ומתואמים המועדים לניטור רמות הקרינה. במסגרת פעולות הניטור שמבצעת מלר"ז, לבקשת האזרחים והארגונים הפונים אליה, אף מתבצעות פעולות הסברה לטובת המעוניינים בביצוע מדידות בשטחם או במטרה להרחיב את הידע ולהתעדכן בחידושים בנושא.
 
מלר"ז, על צוות המודדים שלה וציודם, מוכרת כמעבדה בינלאומית איכותית, המתמחה בניטור קרינה סלולרית וקרינה ממקורות חשמל.
 
לצורך בקרת הפיקוח על מודדי הקרינה, הוקמה ועדה מקצועית חיצונית מיוחדת המורכבת ממומחים בעלי שם, שאינם עובדי מלר"ז, המקדישים מזמנם ללא תמורה. תפקידם הוא להדק ולהגביר את המקצועיות בתהליך הניטור, וכן לערוך מחקר פיתוח בתחום ניטור הקרינה. חברי הוועדה המקצועית בתחום הקרינה הם:
 
מנכ"ל עמותת מלר"ז ויו"ר הוועדה המקצועית, מר חיליק רוזנבלום. 
 
מפקח לעניין תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים) התש"מ - 1980 לשם ביצוע מדידות קרינה בלתי מייננת, ד"ר אלכס וילנסקי, שהוא מהנדס אלקטרוניקה ובעל תואר שלישי בהנדסה ביו-רפואית, מנהל המחלקה להנדסה ביו-רפואית במרכז רפואי רמב"ם חיפה, עמית הוראה בכיר נילווה בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון ויו"ר הוועדה הטכנית במכון התקנים לבטיחות הציוד האלקטרוני.
 
מהנדס הרדיו, מר יעקב קרבלניק. 
 

עקבו אחרינו

Facebook
טלפון   03-5250038         דוא"ל   malraz@malraz.org.il   מעודכן ליום: 01.05.2020

המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל - מלר"ז (ע"ר)