מסמך ההתנגדות לתת"ל 18

דף הבית >> המאבק נגד חשמול הרכבת בחיפה >> מסמך ההתנגדות לתת"ל 18
 
באמצע חודש מאי הגישה מלר"ז התנגדות לתכנית תת"ל 18- התכנית לחשמול הרכבת, זאת בעקבות פנייה של התנועה להחזרת העיר אל חיפה. אמנם התכנית  עשויה לסייע רבות להפחתת זיהום האוויר באזורים הסמוכים למסילה, ועל כך מברכת העמותה, אולם יחד עם זאת מבקשת מלר"ז לשוב ולשקול היבטים מסוימים בתכנית. להלן עיקרי מסמך ההתנגדות (לצפייה במסמך המלא לחצו כאן):
 
 
    העיר התחתית בחיפה - מסילת הרכבת אינה מאפשרת פיתוח השטח לרווחת התושבים

קרינה אלקטרומגנטית

התכנית קובעת שרמת הקרינה המרבית המותרת אליה ניתן לחשוף את הציבור כתוצאה מתפעול מערכות החשמול ברכבת תהיה 10 מיליגאוס בממוצע ל-24 שעות. אולם על פי מלר"ז, אין לעורכי התכנית סמכות לקבוע רמת קרינה זו, העולה פי 5 על רמת הסף הממוצעת של 2 מיליגאוס אשר מומלצת על ידי המשרד להגנת הסביבה.

גם משרד הבריאות בחן את ההשפעות האפשריות של קרינה אלקטרומגנטית וקבע שאין להתיר חשיפת הציבור לקרינה מעבר לרמת סף מרבית של 4 מיליגאוס.

העלאת רמת הסף כפי שנקבע בתכנית הנדונה תיצור שינוי מהותי לרעה ביחס לבתי מגורים ומבני תעסוקה הקיימים כיום בקרבת מסילת הרכבת, שדייריהם והמשתמשים בהם יהיו חשופים לרמות קרינה העלולות לסכן את בריאותם. רובם המכריע של הדיירים והמשתמשים במבנים הקיימים עדיין בקרבת מסילת הרכבת שייכים לאוכלוסיות חלשות, שאין באפשרותן להתנגד וגם לא לעבור לבתים אחרים. במילים אחרות, העלאת רמת הקרינה כפי שנקבע בתכנית מהווה פגיעה קשה בערכים של צדק סביבתי וצדק חברתי, ואין זה מתקבל על הדעת שפגיעה כזו תיגרם באופן יזום ומכוון על ידי המדינה או על ידי חברה ממשלתית מטעמה.

באשר לנוסעים המשתמשים ברכבת, גם הם עלולים להיחשף למנות גבוהות של קרינה שתסכן את בריאותם, וודאי שהדבר כך ביחס לעובדי הרכבת כמו נהגי קטרים, עובדי המשרדים ושאר שירותי הלוגיסטיקה השוהים ברכבת עצמה ובסמוך למסילת הרכבת שעות ממושכות מדי יום.

על כן דורשת מלר"ז, בין השאר,  לשנות את הוראות התכנית באופן שתקבע שבמבני מגורים קיימים ומאוכלסים וכן במבני תעסוקה פעילים (לרבות מבנים וקרונות של הרכבת עצמה) לא תתאפשר קרינה אלקטרומגנטית ברמה העולה על רמות הסף שקבעו משרדי הממשלה הרלבנטיים, דהיינו 2 מיליגאוס בממוצע ל-24 שעות או 4 מיליגאוס ברמה המרבית.

 
 

עקבו אחרינו

 
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com