המרכז לשמירה על איכות החיים והסביבה בישראל הוקם עקב הקפאת פעולתה של מלר"ז.
מלר"ז, העמותה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל  שימשה עד לסוף שנת 2021 כעמותה ציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל והייתה בעצם העמותה הירוקה הראשונה בישראל.

העמותה נרשמה ברשם העמותות כבר בשנת 1961 והחליטה להקפיא את פעילותה לאחר 60 שנות עבודה בסוף דצמבר 2021, עת הגיעו רוב חברי ההנהלה לגבורות (לגילאי 75 ו- 80)  החליטו יו"ר העמותה מר מאיר סגל, ד"ר מיכאל גרבר ומר מתי רגב כי זהו זמן חשוב לשלב חברי הנהלה חדשים שיכנסו לחברי ההנהלה היוצאת.

בינתיים החליטו עובדי מלר"ז להמשיך ולעזור לציבור במתן שירות בענייני סביבה ובעיקר בטיפול בבעיות רעש וקרינה על ידי הקמת המרכז לשמירה על איכות החיים והסביבה בישראל, ובקיצור, המרכז.

אנשי המרכז יטפלו בכל מטרד סביבתי, יקדמו חקיקה סביבתית ויבצעו פעולות סביבתיות רבות לטובת הציבור ובמיוחד בתחום הרעש והקרינה.  
 
המרכז מאמין כי כל בעיה סביבתית ניתנת לפתרון  והכל תלוי בעקביות הפעילות של הסובלים מהבעיה.
להתייעצות ראשונית בלבד בנושאי רעש וסביבה בתשלום סמלי  >>
למכתב בקשה של משפטן לטיפול בבעיות רעש וסביבה   >>
להכנת התראת עו"ד לטיפול בבעיות רעש וסביבה  >>
להתייעצות ראשונית בלבד בנושא קרינה בתשלום סמלי >>
לטיפול בקרינה >>

המרכז לשמירה על איכות החיים והסביבה בישראל

חדשות