*
בשלב הראשון אני מבקש/ת  *

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
אישורים ותשלומים
שילמתי לעמותה 240 ש"ח או 480 ש"ח (בהתאם לסוג הטיפול):  *


אני מאשר/ת שידוע לי כי התשלום למלר"ז הוא בגין פתיחת תיק ומשלוח מכתב פנייה/התראת עורך דין  *  

אני מאשר/ת שידוע לי כי מלר"ז תפעל כמיטב יכולתה על-מנת שהמטרד יוסר, אך אינה מתחייבת כי המטרד/מפגע יוסר!  *  

אני מאשר/ת שידוע לי כי מלר"ז רשאית לפרסם באתר האינטרנט ובתקשורת את הנושא ללא פרסום פרטיי המזהים  *